ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  วิทย์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 404367-7
ชื่อ-นามสกุล : สุวิช นันโช
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สุวิช นันโช
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 18
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 261 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044-611562 ต่อ 120
Fax : 044-612831
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top