ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  อ๊อด  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 235021-7
ชื่อ-นามสกุล : สาทร ชิงชนะ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สาทร ชิงชนะ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 1
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุรินทร์
ประเภทธุรกิจ : ราชการส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 7 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 16 ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044511117 ต่อ 125
Fax : 044515191
เว็บไซด์ : mosurin.com
ที่จัดส่งเอกสาร : 1/31 ถนนศรีธนามิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top