ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หมู  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 24
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนีย์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ศิลาวรรณ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 2
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทธุรกิจ : มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชา
ที่อยู่ที่ทำงาน : 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ตำบล ทุ่งพญาไท อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 288 หมู่ 2 ถ. เพชรมาตุคลา ต. หัวทะเล อ.เมือง จ. นครราชสีมา 3000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top