ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เสก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : ๓๖๔๓๕๔-๒
ชื่อ-นามสกุล : สง่า ทับทิมหิน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สง่า ท้ับทิมหิน
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 0
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : บ้านเลขที่ 153 ม. 17 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top