ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เทพเมรัย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364325-8
ชื่อ-นามสกุล : ธีรชัย พิมพ์เกตุ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : บุญเลียม พิมพ์เกตุ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท วูดแลนด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ไม้
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก
ที่อยู่ที่ทำงาน : 87 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-581-1414-19
Fax : 02-977-4878
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : บ้าน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top