ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เปิ้ล  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 453110106-2
ชื่อ-นามสกุล : กุลิสรา พิศาลเอก
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อุทุมพร พิศาลเอก
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 23
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ประเภทธุรกิจ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 169 หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-4332-7641
Fax : 0-4332-7642
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 169 หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top