ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หน่อย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 424394-5
ชื่อ-นามสกุล : ปาริชาติ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ปาริชาติ ภิรมย์ไกรภักดิ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 20
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : Total Access Communication PLC (dtac)
ประเภทธุรกิจ : โทรคมนาคม
ตำแหน่ง : Safety officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : 319 Chamchuri Square Bldg.22-41 FL., Phayathai Rd. Pathumwan,,Pathumwan, Bangkok Thailand 10330 ตำบล ปทุมวัน อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-2028000
Fax : -
เว็บไซด์ : www.dtac.co.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 12/10 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top