ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  บรีส  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4831100085
ชื่อ-นามสกุล : จิตรลดา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อ่อนสุระทุม
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ประเภทธุรกิจ : กรมอนามัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 51 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top