ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เอก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434324-7
ชื่อ-นามสกุล : เปี่ยมศักดิ์ พึ่งโพธิ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : เปี่ยมศักดิ์ พึ่งโพธิ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลตำบลพระเหลา
ประเภทธุรกิจ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
ที่อยู่ที่ทำงาน : 19 หมู่ 4 ตำบล พระเหลา อำเภอ พนา จังหวัด อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37180
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045463553
Fax : 045463502
เว็บไซด์ : www.phalao.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 28 หมู่ 3 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top