ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ปอล์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4931100052
ชื่อ-นามสกุล : ชมสิริ ริ้วทอง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 27
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ประเภทธุรกิจ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 100 บ้านโนนทัน ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบล ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045496058
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 75 หมู่6 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top