ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  PLA  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 493110051-5
ชื่อ-นามสกุล : สุจิตรา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อุดม
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 27
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชินส่วนยานยนต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 64/6 หมู่4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 69 หมู่ 17 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top