ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  บอย (บอยชา)  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110077-8
ชื่อ-นามสกุล : บัญชา โนนน้อย
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : บัญชา โนนน้อย
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : กล่อง และ อะไหล่ นาฬิการ
ตำแหน่ง : safety officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : สุขุมวิท 97 ตำบล บางจาก อำเภอ เขตพระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 123 หมู่ 5 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top