ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตั้ม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110110-6
ชื่อ-นามสกุล : เศกสันติ์ ตั้นภูมี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : เศกสันติ์ ตั้นภูมี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : Chevron Thailand Exploration and Production co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ : สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ตำแหน่ง : HES Specialist (offshore)
ที่อยู่ที่ทำงาน : building 3 SCB Park Plaza ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 ตำบล อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 025455555
Fax :
เว็บไซด์ : www.chevron.com
ที่จัดส่งเอกสาร : 3 ม.1 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top