ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  บุ๋ม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 493110207-0
ชื่อ-นามสกุล : เบญจมาศ ดับสันเทียะ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : เบญจมาศ ดับสันเทียะ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รุ่นที่ : 43
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : นิชิกาว่า เตลาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 399 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044-212-974
Fax : 044-212-632
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 25 หมู่ 6 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top