ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  อ๊อฟ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 493110196-9
ชื่อ-นามสกุล : การติมา โสสีดา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : การติมา โสสีดา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รุ่นที่ : 27
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : รพ.สต.บ้านหนองกุง
ประเภทธุรกิจ : สถานบริการสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบล บ้านฝาง อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0879508107
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 45 ม.10 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top