ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ปาร์ตี้  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 523110010-2
ชื่อ-นามสกุล : นาถนภา รุ่งแสนทวี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : เพ็ญสุดา แสนทวี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 30
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ร้าน ซัคเซส สปอร์ต
ประเภทธุรกิจ : Garment
ตำแหน่ง : เจ้าของธุรกิจ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 122 ถ.แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 122 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top