ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  บี  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110065-6
ชื่อ-นามสกุล : ยุพดี กันระดก
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ยุพดี กันระดก
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บ. Henkel (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : เคมีภัณฑ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 700/349 ม.6 ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 93/58 ถ. ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top