ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เดีย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 424391-2
ชื่อ-นามสกุล : นาเดีย ศรีระษา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : นาเดีย ศรีระษา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 20
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บ.กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
ประเภทธุรกิจ : กระเบื้องคอนกรีต
ตำแหน่ง : จป.
ที่อยู่ที่ทำงาน : 69 หมู่ 10 ตำบล บ้านแฮด อำเภอ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043218160-1
Fax : 043218162
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top