ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เจมส์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110005-1
ชื่อ-นามสกุล : คมสันต์ เอี่ยมไธสง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : คมสันต์ เอี่ยมไธสง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : หน่วยงานของรัฐ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ที่ทำงาน : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043336789 ต่อ 1184
Fax : 043336789 ต่อ 3798
เว็บไซด์ : www.socialmedkkh.com
ที่จัดส่งเอกสาร : 72/2 อาคารสมบูรณ์คอนโดเทล ห้อง 54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top