ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตุ้มตั้ม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110023-9
ชื่อ-นามสกุล : นิพนธ์ แสนสีคำม้วน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : Original
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทธุรกิจ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : 88/21 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903180
Fax : 02-5918436
เว็บไซด์ : -
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่อยู่ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top