ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  อาร์ม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 523110061-5
ชื่อ-นามสกุล : ธนาคาร แถมเจริญ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ธนาคาร แถมเจริญ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 30
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ประเภทธุรกิจ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ตำบล ท่าโรง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 129/1 หมู่ 12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top