ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เเจ๊ค  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110114-8
ชื่อ-นามสกุล : สุวัฒน์ หวังฟังกลาง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สุวัฒน์ หวังฟังกลาง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด มหาชน
ประเภทธุรกิจ : กระดาษคราฟท์
ตำแหน่ง : เจ้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 70 ม. 4 ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 037-298111-5
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ึถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 70 ม. 4 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top