ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ปอนด์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110073-6
ชื่อ-นามสกุล : ธีรสิทธิ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ธรรมษา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สนง.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บมจ.เอสซีจี เปเปอร์
ประเภทธุรกิจ : กระดาษ
ตำแหน่ง : Occupational Health & Safety Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : สนง.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บมจ.เอสซีจี เปเปอร์ โรงงานบ้านโป่ง 19 ม.19 ถ.แสงชูโต ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 032-200746 ต่อ 2747
Fax :
เว็บไซด์ : www.scgpaper.co.th
ที่จัดส่งเอกสาร : สนง.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บมจ.เอสซีจี เปเปอร์ โรงงานบ้านโป่ง 19 ม.19 ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top