ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  พีม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110025-8
ชื่อ-นามสกุล : พีมรดา เชาวนาภรณ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พีมรดา เชาวนาภรณ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : อาหาร
ตำแหน่ง : Safety officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ตำบล สีลม อำเภอ เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 819 ม.1 ซีไซด์วิลเลจ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top