ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ผึ้ง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 523110022-5
ชื่อ-นามสกุล : อภิญญา วิชัยรัมย์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 30
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท ข้าวซี.พี. จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ข้าว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ที่อยู่ที่ทำงาน : 279 หมู่ 9 ตำบล แสลงพัน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 184 หมู่ 4 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top