ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ณัฐ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 523110014-4
ชื่อ-นามสกุล : ปิยณัฐ ญาณผาด
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ปิยณัฐ ญาณผาด
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 30
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : Thai Samsung Electric
ประเภทธุรกิจ : Electronics
ตำแหน่ง : Safety officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตำบล อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 127 ม.2 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top