ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ปุ้ย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110065-5
ชื่อ-นามสกุล : จันจิราภรณ์ วิชัย
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : จันจิราภรณ์ วิชัย
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : 53 ม.6 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043466293
Fax : -
เว็บไซด์ : -
ที่จัดส่งเอกสาร : 33/2 ม.4 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top