ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  วัฒน์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434390-8
ชื่อ-นามสกุล : ธวัชชัย ดาเชิงเขา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บ.ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 64/20 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-955229 ต่อ 170
Fax : 038-955225 -26
เว็บไซด์ : -
ที่จัดส่งเอกสาร : บ.ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 64/20 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top