ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  พุด  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 255007-3
ชื่อ-นามสกุล : วิภาดา คำทองดี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ถนอมสี กองสุข
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 3
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นว.สิ่งแวดล้อมชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045612667
Fax : 045612667
เว็บไซด์ : www.sisaketmnre.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top