ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เจี๊ยบ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434383-9
ชื่อ-นามสกุล : ชลธิดา แสงมะณี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ชลธิดา แสงมะณี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 516/66 ม.10 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-221822
Fax : 056-226620
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ 516/66 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top