ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  รัช  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4343361
ชื่อ-นามสกุล : รัศมี แสนติด
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : รัศมี ภาระพงษ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 88/1 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056276879
Fax : 056276879
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 108 หมู่ 4 ตำบลหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top