ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  สงค์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434410-4
ชื่อ-นามสกุล : สมประสงค์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : แสนศึก
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
ประเภทธุรกิจ : Building Material
ตำแหน่ง : นักวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 59 ม.10 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค ตำบล หนองไข่น้ำ อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 036-371605
Fax : 036-371606
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : -
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top