ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หน่อย(กฤษ)  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110032-0
ชื่อ-นามสกุล : กฤษณา กาทอง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : กฤษณา กาทอง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 12 ม. 18 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top