แจ้งช่องทางการบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาน้องๆ คณะ
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าฯและผู้ใจบุญร่ว... อ่านต่อ >>
   
 
  ฟรี สัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการสารเคมี และการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ SMEs
   อ่านต่อ >>
   
 
  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข.ปี 2560
   ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น... อ่านต่อ >>
   
 
  Meeting Ph9KKU 2015ปี
   พี่น้องสา'สุข รุ่น9 นัดพบ "งานสานสัมพันธ์ PH9KKU"... อ่านต่อ >>
   
 
  รุ่นที่ 3
   ภาพตอนเรียนปีที่ 1 ปี พศ.2525 ... อ่านต่อ >>
   
 
  รับสมัครงาน ที่ กฟผ.
   กฟผ. รับอนามัยสิ่งแวดล้อม ชาย 1 ตำแหน่ง ต... อ่านต่อ >>
   
 
  ขอเชิญศิษย์เก่า สา'สุข มข. ร่วมงานคืนสู่เหย้า
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สมาคมวิ... อ่านต่อ >>
   
 
  PH KKU GAME 2013
   เตรียมระเบิดความมันส์กันได้เลยนะครับ สำหรับการแข่... อ่านต่อ >>
   
 
  ปลุกกระแสข่าวงานกีฬาภายใน "PH Soccer League 2013"
   กระแสข่าวงานกีฬาภายในปีนี้ดูจะเงียบเหงาพิกล... อ่านต่อ >>
   
 
  รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง รพ.วังน้ำเขียว
   รพ วังน้ำเขียว จ นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้าง... อ่านต่อ >>
   
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
     
 
 
ศิษย์เก่าดีเด่น
 
  ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559
   ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ...
   
 
  นายบุญนาค แพงชาติ
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559
   ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้...
   
 
  นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559
   ตำแหน่ง : นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้ องกัน) ระดับเชี่...
   
 
  นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557
   ด้านบัณฑิตศึกษา ตำแหน่ง : สาธารณสุขอ าเภอบัวให...
   
 
  นายประกอบ ปรีพูล
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557
   ด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน ตำแหน...
   
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
     
 
 
  ศิษย์เก่าดีเด่น
   
   
    ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร...

       
    นายบุญนาค แพงชาติ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม
...

       
    นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559

ตำแหน่ง : นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้ องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ

สถานที่ทำงาน :...

       
    นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ด้านบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอ าเภอบัวใหญ่
สถานที่ทำงาน :...

       
    นายประกอบ ปรีพูล
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอบ้าน...

       
    นายเจริญชัย ศิริคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล...

       
    นางทัศนีย์ ศิลาวรรณ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ดานผลงานวิชาการ

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
สถานที่ทำงา...

       
    นางทัศนีย์ ศิลาวรรณ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ดานผลงานวิชาการ

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
สถานที่ทำงา...

       
    นายประพัฒน์ เป็นตามวา
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ด้านผลงานวิชาการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน : สำ...

       
    นายเชาวลักษณ์ ห้าวหาญ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

ตำแหน่ง : Drilling HES Specialist...

       
    นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีส...

       
    นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจัง...

       
    นางวงเดือน จินดาวัฒนะ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556

ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2556      
 

       
    นายฮาเล็ม เจะมาริกัน
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556

ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2556

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์

       
    นายสุทัศน์ กุลสุวรรณ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2556      
ศิษย์เก่า...

       
    ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555

ตำแหน่ง - ผู้จัดการ สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สถาบันพระบรมราชชนก...

       
    นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555

ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

       
       
   
page: 1 |
   
 
     
 

Go to top